Beleid
Uitgelicht

Home » Beleid » Auditcomité

Auditcomité

In 2022 stond het auditplan in teken van ICT en informatieveiligheid. In elke provincie werd een red-team-oefening als externe audit uitgevoerd. Dat is een oefening waarbij “ethische hackers” Wit-Gele Kruis van buitenaf proberen aan te vallen en proberen toegang te krijgen tot cruciale data. Op basis van deze oefening werden nadien verbetermaatregelen toegepast. Binnen het auditplan werden ook andere geïdentificeerde risico’s (bv. onevenwicht werk/privé medewerkers) verder opgevolgd en werd de risicoanalyse, die in 2020 opgemaakt werd, herzien. Het herziene risicoregister zal mee de basis vormen voor het auditplan van 2023.