Zorgcijfers

Vlaanderen

Zorggegevens

Als marktleider in Vlaanderen staat het Wit-Gele Kruis steeds garant voor kwaliteitsvolle thuisverpleging.
De zorgcijfers die hier volgen, geven een beeld van het werk dat onze zorgverleners in 2022 realiseerden.

In 2022 verrichtten verpleeg- en zorgkundigen vele bezoeken en zorgen. Deze gegevens hebben uitsluitend betrekking op patiënten die zorgen ontvangen die vergoed worden uit de nomenclatuur, zoals bepaald door het RIZIV.

Patiënten

Thuisverpleging wordt steeds belangrijker. De toename brengt echter ook gekende problemen met zich mee zoals capaciteitsproblemen. Ook bij het Wit-Gele Kruis is dat voelbaar en heeft dat een impact op het patiëntenaantal. In 2022 daalde het patiëntenaantal met 4,61 % (zie figuur).
Thuisverpleegkundigen en zorgkundigen van het Wit-Gele Kruis verzorgden nog steeds 135.116 patiënten (zie grafiek 1).

In Vlaanderen kregen gemiddeld 59.377,67 patiënten per maand een thuisverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis over de vloer (zie grafiek 2).

Leeftijd & geslacht

De meerderheid van de patiënten (56,74 %) was vrouwelijk, 43,26% was mannelijk.

De hogere leeftijdsgroepen van onze patiënten waren sterk vertegenwoordigd: 72,32 % was ouder dan 60 jaar. Het aantal hoogbejaarden lag ook hoog: 33,42 % was ouder dan 80 jaar (zie grafiek 3).

Voorkeursregeling

De meerderheid van de patiënten (36,33%) was een patiënt met een voorkeursregeling. De overige 63,67% waren patiënten zonder voorkeursregeling.

Evolutie van het aantal verzorgde patiënten per jaar (grafiek 1)
Evolutie van het aantal verzorgde patiënten per maand (grafiek 2)
Aantal patiënten in functie van leeftijd (grafiek 3)

Zorgcategorie

De verpleegkundige zorgen van patiënten worden, rekening houdend met de zorgafhankelijkheid, soms per prestatie en soms forfaitair vergoed. Deze vergoeding wordt bepaald door de RIZIV-nomenclatuur. Voor de meeste patiënten (geel in de grafiek) is er een vergoeding per handeling, hier maken we een onderscheid tussen personen met enkel diabeteseducaties, patiënten met enkel technische verstrekkingen en patiënten die enkel hygiënische zorg ontvangen. In deze grafiek werden de forfaitaire patiënten opgedeeld in forfait A, forfait B, forfait C en de palliatieve forfaits.

Bezoeken & handelingen

We legden 16.785.814 bezoeken af en hadden 11.562.699 verzorgingsdagen.

  • 38.800.936 nomenclatuurverstrekkingen
  • 16.629.568 nomenclatuurverstrekkingen met tarief
  • 22.171.358 nomenclatuurverstrekkingen pseudocodes

We voerden 145.357 handelingen uit bij palliatieve zorg (zie grafiek 5).

Verdeling per zorgcategorie (grafiek 4)
Verdeling handelingen bij palliatieve zorg (grafiek 5)

Verpleegkundige consult & advies

  • 29.454 verpleegkundige consulten
  • 7.698 verpleegkundige adviezen
  • 74.450 handelingen Specifiek Technische Verpleegkundige Verstrekkingen (STVV) (zie grafiek 6)

Samenwerking met artsen

In 2022 werkten we samen met 22.869 artsen.

  • 20,85% werd doorverwezen door een huisarts
  • 79,15% werd doorverwezen door een specialist
Specifiek technisch verpleegkundige verstrekkingen (grafiek 6)

Cijfers omtrent onze medewerkers

Cijfers genomen op 31/12/2022

6.877
werknemers

in vergelijking met 6.978 werknemers in 2021

5.102,60
FTE

in vergelijking met 5.064,12 FTE in 2021.

482
mannen

in vergelijking met 486 mannen in 2021.

6.395
vrouwen

in vergelijking met 6.501 vrouwen in 2021.