Zorgcijfers

West-Vlaanderen

Patiënten

Thuisverpleging wordt steeds belangrijker. De toename brengt echter ook gekende problemen met zich mee zoals capaciteitsproblemen. Ook bij het Wit-Gele Kruis is dat voelbaar en heeft dat een impact op het patiëntenaantal. In 2022 daalde het patiëntenaantal met 2,67 % in West-Vlaanderen.
Thuisverpleegkundigen en zorgkundigen van het Wit-Gele Kruis verzorgden  27.711 patiënten in West-Vlaanderen (zie grafiek 1).

In West-Vlaanderen kregen gemiddeld 12.699 patiënten per maand een thuisverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis over de vloer (zie grafiek 2).

Leeftijd & geslacht

De meerderheid van de patiënten (58,88%) was vrouwelijk, 44,12% was mannelijk.

De hogere leeftijdsgroepen van onze patiënten waren sterk vertegenwoordigd: 76,36 % was ouder dan 60 jaar. Het aantal hoogbejaarden lag ook hoog: 36,61 % was ouder dan 80 jaar (zie grafiek 3).

Voorkeursregeling

De meerderheid van de patiënten (56,21%) waren patiënten zonder een voorkeursregeling. De overige 43,79% waren patiënten met voorkeursregeling.

Evolutie van het aantal verzorgde patiënten per jaar (grafiek 1)
Evolutie van het aantal verzorgde patiënten per maand (grafiek 2)
Aantal patiënten in functie van leeftijd (grafiek 3)

Zorgcategorie

De verpleegkundige zorgen van patiënten worden, rekening houdend met de zorgafhankelijkheid, soms per prestatie en soms forfaitair vergoed. Deze vergoeding wordt bepaald door de RIZIV-nomenclatuur. Voor de meeste patiënten (geel in de grafiek) is er een vergoeding per handeling, hier maken we een onderscheid tussen personen met enkel diabeteseducaties, patiënten met enkel technische verstrekkingen en patiënten die enkel hygiënische zorg ontvangen. In deze grafiek werden de forfaitaire patiënten opgedeeld in forfait A, forfait B, forfait C en de palliatieve forfaits.

Bezoeken & handelingen

We legden 3.481.305 bezoeken af en hadden 2.623.876 verzorgingsdagen.

  • 10.661.726 nomenclatuurverstrekkingen
  • 4.424.683 nomenclatuurverstrekkingen met tarief
  • 6.218.432 nomenclatuurverstrekkingen pseudocodes

We voerden 102.632 handelingen uit bij palliatieve zorg (zie grafiek 5).

Verdeling per zorgcategorie (grafiek 4)
Verdeling handelingen bij palliatieve zorg (grafiek 5)

Verpleegkundige consult & advies

  • 5.743 verpleegkundige consulten
  • 1.816 verpleegkundige adviezen
  • 11.283 handelingen Specifiek Technische Verpleegkundige Verstrekkingen (STVV) (zie grafiek 6)

Samenwerking met artsen

In 2022 werkten we samen met 3.997 artsen.

  • 19,09% werd doorverwezen door een huisarts
  • 80,91% werd doorverwezen door een specialist
Specifiek technisch verpleegkundige verstrekkingen (grafiek 6)

Zorgcentrale

In 2022 waren er 10.720 aansluitingen voor een personenalarm (PAS) waarvan 2.059 met professionele hulpverlening. De overige 8.661 gebeurde via mantelzorgers.

We kregen in totaal 888.848 oproepen waarvan er 21.367 effectieve oproepen waren.

Cijfers omtrent onze medewerkers

Cijfers genomen op 31/12/2022

1.448
werknemers

in vergelijking met 1.475 werknemers in 2021

1.068,72
FTE

in vergelijking met 1.051,42 FTE in 2021.

88
mannen

in vergelijking met 82 mannen in 2021.

1.360
vrouwen

in vergelijking met 1.393 vrouwen in 2021.