Zorgcijfers

Antwerpen

Patiënten

Thuisverpleging wordt steeds belangrijker. De toename brengt echter ook gekende problemen met zich mee zoals capaciteitsproblemen. Ook bij het Wit-Gele Kruis is dat voelbaar en heeft dat een impact op het patiëntenaantal. In 2022 daalde het patiëntenaantal met 5,93 %.
Thuisverpleegkundigen en zorgkundigen van het Wit-Gele Kruis verzorgden in 2022 nog steeds 24.099 patiënten in Antwerpen (zie grafiek 1).

In Antwerpen kregen gemiddeld 10.730 patiënten per maand een thuisverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis over de vloer (zie grafiek 2).

Leeftijd & geslacht

De meerderheid van de patiënten (57,16 %) was vrouwelijk, 42,84% was mannelijk.

De hogere leeftijdsgroepen van onze patiënten waren sterk vertegenwoordigd: 73,03 % was ouder dan 60 jaar. Het aantal hoogbejaarden lag ook hoog: 34,84 % was ouder dan 80 jaar (zie grafiek 3).

Voorkeursregeling

De meerderheid van de patiënten (64,07%) waren patiënten met een voorkeursregeling. De overige 35,93% waren patiënten met voorkeursregeling.

Evolutie van het aantal verzorgde patiënten per jaar (grafiek 1)
Evolutie van het aantal verzorgde patiënten per maand (grafiek 2)
Aantal patiënten in functie van leeftijd (grafiek 3)

Zorgcategorie

De verpleegkundige zorgen van patiënten worden, rekening houdend met de zorgafhankelijkheid, soms per prestatie en soms forfaitair vergoed. Deze vergoeding wordt bepaald door de RIZIV-nomenclatuur. Voor de meeste patiënten (geel in de grafiek) is er een vergoeding per handeling, hier maken we een onderscheid tussen personen met enkel diabeteseducaties, patiënten met enkel technische verstrekkingen en patiënten die enkel hygiënische zorg ontvangen. In deze grafiek werden de forfaitaire patiënten opgedeeld in forfait A, forfait B, forfait C en de palliatieve forfaits.

Bezoeken & handelingen

We legden 2.592.104 bezoeken af en hadden 1.944.278 verzorgingsdagen.

  • 7.798.335 nomenclatuurverstrekkingen
  • 3.349.409 nomenclatuurverstrekkingen met tarief
  • 4.448.926 nomenclatuurverstrekkingen pseudocodes

We voerden 5.028 handelingen uit bij palliatieve zorg (zie grafiek 5).

Verdeling per zorgcategorie (grafiek 4)
Verdeling handelingen bij palliatieve zorg (grafiek 5)

Verpleegkundige consult & advies

  • 5.900 verpleegkundige consulten
  • 1.156 verpleegkundige adviezen
  • 14.008 handelingen Specifiek Technische Verpleegkundige Verstrekkingen (STVV) (zie grafiek 6)

Samenwerking met artsen

In 2022 werkten we samen met 5.369 artsen.

  • 23% werd doorverwezen door een huisarts
  • 77% werd doorverwezen door een specialist
Specifiek technisch verpleegkundige verstrekkingen (grafiek 6)

Vroedvrouwen

Sinds de start van ons vroedvrouwenteam op 1 januari 2016 kregen we 15.059 aanvragen van gezinnen. Daarvan waren er 3.553 in 2022. We zien een duidelijke stijging van zowel de postnatale als de prenatale zorg.

Vroedvrouwenteam – aanvragen van gezinnen
Gepresteerde zorgen postnatale consulten
Gepresteerde zorgen prenatale consulten
Gepresteerde zorgen consulten borstvoedingsbegeleiding

Zorgcentrale

In 2022 waren er 9.880 aansluitingen voor een personenalarm (PAS).

Beter Thuis

De dienst gezinszorg van het Wit-Gele Kruis van Antwerpen, Beter Thuis, presteerde in 2022 31.786 uren.

Cijfers omtrent onze medewerkers

Cijfers genomen op 31/12/2022

1.178
werknemers

in vergelijking met 1.195 werknemers in 2021

870,41
FTE

in vergelijking met 852.52 FTE in 2021.

90
mannen

in vergelijking met 90 mannen in 2021.

1.088
vrouwen

in vergelijking met 1.105 vrouwen in 2021.