Zorgcijfers

Oost-Vlaanderen

Patiënten

Thuisverpleging wordt steeds belangrijker. De toename brengt echter ook gekende problemen met zich mee zoals capaciteitsproblemen. Ook bij het Wit-Gele Kruis is dat voelbaar en heeft dat een impact op het patiëntenaantal. In 2022 daalde het patiëntenaantal met 3.71 %.
Thuisverpleegkundigen en zorgkundigen van het Wit-Gele Kruis verzorgden in 2022 nog steeds 35.040 patiënten in Oost-Vlaanderen (zie grafiek 1).

In Oost-Vlaanderen kregen gemiddeld 15.142 patiënten per maand een thuisverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis over de vloer (zie grafiek 2).

Leeftijd & geslacht

De meerderheid van de patiënten (57,35 %) was vrouwelijk, 42,65% was mannelijk.

De hogere leeftijdsgroepen van onze patiënten waren sterk vertegenwoordigd: 73,07 % was ouder dan 60 jaar. Het aantal hoogbejaarden lag ook hoog: 34.69 % was ouder dan 80 jaar (zie grafiek 3).

Voorkeursregeling

De meerderheid van de patiënten (65,97%) waren patiënt zonder een voorkeursregeling. De overige 34,03% waren patiënten met voorkeursregeling.

Evolutie van het aantal verzorgde patiënten per jaar (grafiek 1)
Evolutie van het aantal verzorgde patiënten per maand (grafiek 2)
Aantal patiënten in functie van leeftijd (grafiek 3)

Zorgcategorie

De verpleegkundige zorgen van patiënten worden, rekening houdend met de zorgafhankelijkheid, soms per prestatie en soms forfaitair vergoed. Deze vergoeding wordt bepaald door de RIZIV-nomenclatuur. Voor de meeste patiënten (geel in de grafiek) is er een vergoeding per handeling, hier maken we een onderscheid tussen personen met enkel diabeteseducaties, patiënten met enkel technische verstrekkingen en patiënten die enkel hygiënische zorg ontvangen. In deze grafiek werden de forfaitaire patiënten opgedeeld in forfait A, forfait B, forfait C en de palliatieve forfaits.

Bezoeken & handelingen

We legden 3.885.975 bezoeken af en hadden 2.913.104 verzorgingsdagen.

  • 11.322.667 nomenclatuurverstrekkingen
  • 5.271.460 nomenclatuurverstrekkingen met tarief
  • 6.051.207 nomenclatuurverstrekkingen pseudocodes

We voerden 5.378 handelingen uit bij palliatieve zorg (zie grafiek 5).

Verdeling per zorgcategorie (grafiek 4)
Verdeling handelingen bij palliatieve zorg (grafiek 5)

Verpleegkundige consult & advies

  • 8.275 verpleegkundige consulten
  • 1.745 verpleegkundige adviezen
  • 21.476 handelingen Specifiek Technische Verpleegkundige Verstrekkingen (STVV) (zie grafiek 6)

Samenwerking met artsen

In 2022 werkten we samen met 5.431 artsen.

  • 20,81% werd doorverwezen door een huisarts
  • 79,19% werd doorverwezen door een specialist
Specifiek technisch verpleegkundige verstrekkingen (grafiek 6)

Zorgcentrale

In 2021 waren er 12.360 aansluitingen voor een personenalarm (PAS). Er waren in totaal 79.162 alarmoproepen, 3.704 controle-alarmen en 44.763 technische alarmen. We kregen 57.061 telefoonoproepen bij de zorgcentrale Oost-Vlaanderen.

Cijfers omtrent onze medewerkers

Cijfers genomen op 31/12/2022

1.649
werknemers

in vergelijking met 1.636 werknemers in 2020

1.209,74
FTE

in vergelijking met 1.205,66 FTE in 2021.

96
mannen

in vergelijking met 94 mannen in 2021.

1.553
vrouwen

in vergelijking met 1.542 vrouwen in 2021.