Zorgcijfers

Vlaams-Brabant

Patiënten

Thuisverpleging wordt steeds belangrijker. De toename brengt echter ook gekende problemen met zich mee zoals capaciteitsproblemen. Ook bij het Wit-Gele Kruis is dat voelbaar en heeft dat een impact op het patiëntenaantal. In 2022 daalde het patiëntenaantal met 12,46 %.
Thuisverpleegkundigen en zorgkundigen van het Wit-Gele Kruis verzorgden in 2022 nog steeds 16.194 patiënten in Vlaams-Brabant (zie grafiek 1).

In Vlaams-Brabant kregen gemiddeld 6.367,5 patiënten per maand een thuisverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis over de vloer (zie grafiek 2).

Leeftijd & geslacht

De meerderheid van de patiënten (56,24%) was vrouwelijk, 43.76 % was mannelijk.

De hogere leeftijdsgroepen van onze patiënten waren sterk vertegenwoordigd: 73,86 % was ouder dan 60 jaar. Het aantal hoogbejaarden lag ook hoog: 34,29 % was ouder dan 80 jaar (zie grafiek 3).

Voorkeursregeling

De meerderheid van de patiënten (71,23%) waren patiënten zonder een voorkeursregeling. De overige 28,77% waren patiënten met voorkeursregeling.

Evolutie van het aantal verzorgde patiënten per jaar (grafiek 1)
Evolutie van het aantal verzorgde patiënten per maand (grafiek 2)
Aantal patiënten in functie van leeftijd (grafiek 3)

Zorgcategorie

De verpleegkundige zorgen van patiënten worden, rekening houdend met de zorgafhankelijkheid, soms per prestatie en soms forfaitair vergoed. Deze vergoeding wordt bepaald door de RIZIV-nomenclatuur. Voor de meeste patiënten (geel in de grafiek) is er een vergoeding per handeling, hier maken we een onderscheid tussen personen met enkel diabeteseducaties, patiënten met enkel technische verstrekkingen en patiënten die enkel hygiënische zorg ontvangen. In deze grafiek werden de forfaitaire patiënten opgedeeld in forfait A, forfait B, forfait C en de palliatieve forfaits.

Bezoeken & handelingen

We legden 1.553.233 bezoeken af en hadden 1.197.043 verzorgingsdagen.

  • 4.777.782 nomenclatuurverstrekkingen
  • 2.016.646 nomenclatuurverstrekkingen met tarief
  • 2.761.136 nomenclatuurverstrekkingen pseudocodes

We voerden 13.771 handelingen uit bij palliatieve zorg (zie grafiek 5).

Verdeling per zorgcategorie (grafiek 4)
Verdeling handelingen bij palliatieve zorg (grafiek 5)

Verpleegkundige consult & advies

  • 3.433 verpleegkundige consulten
  • 856 verpleegkundige adviezen
  • 9.835 handelingen Specifiek Technische Verpleegkundige Verstrekkingen (STVV) (zie grafiek 6)

Samenwerking met artsen

In 2022 werkten we samen met 4.564 artsen.

  • 23,24% werd doorverwezen door een huisarts
  • 76,76% werd doorverwezen door een specialist
Specifiek technisch verpleegkundige verstrekkingen (grafiek 6)

Vroedvrouwen

In 2022 kregen we 2.065 aanvragen voor het vroedvrouwenteam.

Vroedvrouwenteam – aanvragen van gezinnen

Zorgcentrale

In 2022 waren er 1.495 aansluitingen voor een personenalarm (PAS) en voerden we 902 interventies uit door een verpleegkundige.

Cijfers omtrent onze medewerkers

Cijfers genomen op 31/12/2022

777
werknemers

in vergelijking met 800 werknemers in 2021

570,59
FTE

in vergelijking met 580,25 FTE in 2021.

62
mannen

in vergelijking met 67 mannen in 2021.

715
vrouwen

in vergelijking met 733 vrouwen in 2021.