Zorgcijfers

Limburg

Patiënten

Thuisverpleging wordt steeds belangrijker. De toename brengt echter ook gekende problemen met zich mee zoals capaciteitsproblemen. Ook bij het Wit-Gele Kruis is dat voelbaar en heeft dat een impact op het patiëntenaantal. In 2022 daalde met 2,42 % in Limburg.
Thuisverpleegkundigen en zorgkundigen van het Wit-Gele Kruis verzorgden  32.673 patiënten in Limburg (zie grafiek 1).

In Limburg kregen gemiddeld 14.438 patiënten per maand een thuisverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis over de vloer (zie grafiek 2).

Leeftijd & geslacht

De meerderheid van de patiënten (57,16 %) was vrouwelijk, 43,26% was mannelijk.

De hogere leeftijdsgroepen van onze patiënten waren sterk vertegenwoordigd: 66,55 % was ouder dan 60 jaar. Het aantal hoogbejaarden lag ook hoog: 27,61 % was ouder dan 80 jaar (zie grafiek 3).

Voorkeursregeling

De meerderheid van de patiënten (63,42%) waren patiënten met een voorkeursregeling. De overige 36,58% waren patiënten met voorkeursregeling.

Evolutie van het aantal verzorgde patiënten per jaar (grafiek 1)
Evolutie van het aantal verzorgde patiënten per maand (grafiek 2)
Aantal patiënten in functie van leeftijd (grafiek 3)

Zorgcategorie

De verpleegkundige zorgen van patiënten worden, rekening houdend met de zorgafhankelijkheid, soms per prestatie en soms forfaitair vergoed. Deze vergoeding wordt bepaald door de RIZIV-nomenclatuur. Voor de meeste patiënten (geel in de grafiek) is er een vergoeding per handeling, hier maken we een onderscheid tussen personen met enkel diabeteseducaties, patiënten met enkel technische verstrekkingen en patiënten die enkel hygiënische zorg ontvangen. In deze grafiek werden de forfaitaire patiënten opgedeeld in forfait A, forfait B, forfait C en de palliatieve forfaits.

Bezoeken & handelingen

We legden 3.675.790 bezoeken af en hadden 2.883.768 verzorgingsdagen.

  • 12.6038.761 nomenclatuurverstrekkingen
  • 4.898.168 nomenclatuurverstrekkingen met tarief
  • 7.140.593 nomenclatuurverstrekkingen pseudocodes

We voerden 18.548 handelingen uit bij palliatieve zorg (zie grafiek 5).

Verdeling per zorgcategorie (grafiek 4)
Verdeling handelingen bij palliatieve zorg (grafiek 5)

Verpleegkundige consult & advies

  • 6.103 verpleegkundige consulten
  • 2.125 verpleegkundige adviezen
  • 17.848 handelingen Specifiek Technische Verpleegkundige Verstrekkingen (STVV) (zie grafiek 6)

Samenwerking met artsen

In 2022 werkten we samen met 3.508 artsen.

  • 19,02% werd doorverwezen door een huisarts
  • 80,98% werd doorverwezen door een specialist
Specifiek technisch verpleegkundige verstrekkingen (grafiek 6)

Vroedvrouwen

In 2022 kregen we 2.976 aanvragen van gezinnen in Limburg. In 2022 waren er 37 vroedvrouwen actief.

Zorgcentrale

In totaal kwamen er in 2022 194.908 alarmoproepen en 135.632 telefoonoproepen binnen.

Beter Thuis

De dienst gezinszorg van het Wit-Gele Kruis van Limburg, Beter Thuis, presteerde in 2022 56.714 uren.  In totaal hadden we 342 cliënten.

Voedings-en dieetadvies

In 2022 deden we 7.157 consultaties.

Hulpmiddelen

In 2022 werden in Limburg 9.828 hulpmiddelen ontleend.

Cijfers omtrent onze medewerkers

Cijfers genomen op 31/12/2022

1.825
werknemers

in vergelijking met 1848 werknemers in 2021

1.383,14
FTE

in vergelijking met 1.343,77 FTE in 2021.

146
mannen

in vergelijking met 137 mannen in 2021.

1.679
vrouwen

in vergelijking met 1.711 vrouwen in 2021.