Beleid
Uitgelicht

Home » Beleid » EHealth

Ehealth

EFRO 1302-project

Het EFRO 1302-project waaraan de Federatie actief deelnam, werd afgerond in de zomer van 2022 met een groots evenement. Daar werd het eindrapport ‘Digitalisering in de zorg: een baanbrekend experiment in Limburg’ voorgesteld.
In het project werd ‘de multidisciplinaire samenwerking van de toekomst’ uitgetest. Via één mobiele applicatie konden patiënt en zorgverleners met elkaar communiceren. Daarnaast werden belangrijke stappen vooruitgezet in de digitale communicatie tussen de verschillende softwarepakketten van zorgverleners.
Het eindrapport van het project werd overhandigd aan vertegenwoordigers van de Vlaamse Overheid die de aanbevelingen meenamen in de uitwerking van het Digitaal Zorg- en Ondersteuningsplan. (zie ‘Vlaanderen’)

Opstart UHMEP project

Het RIZIV startte in 2022 het UHMEP project – Unadressed Health Messages Platform. Dit nieuwe platform heeft als doelstelling om alle verwijsvoorschriften en verwijsbrieven te digitaliseren. Fase 1 van het project focust op het thuisverpleegkundig voorschrift. De Federatie neemt actief deel aan de verschillende werkgroepen van dit project en zorgt voor de nodige terugkoppeling binnen de sector en met artsen. Deze dienst zal in de komende jaren gradueel uitgerold worden.

Homologatie 2022

De vier verschillende EVD – softwarepakketten van het Wit-Gele Kruis namen deel aan homologatietesten georganiseerd door het RIZIV en het eHealth platform. De vier pakketten slaagden in de testen en kregen op die manier weer een grondige update. De focus van deze homologatieronde lag op multidisciplinaire samenwerking.

mijnGezondheid

De Federale overheid deed in de loop van 2022 een grondige update van het mijnGezondheid-platform. Via dit platform kan de burger makkelijk toegang krijgen tot zijn gezondheidsgegevens die zich op verschillende portalen bevinden van ziekenhuizen, de overheid of eerstelijns actoren.

Het Wit-Gele Kruis werkte actief mee aan deze update. De koppeling van mijnGezondheid naar het mijnThuisverpleging/mijnWGK-platform blijft uiteraard behouden zodat iedereen makkelijk de weg vindt naar zijn digitaal thuisverpleegkundig dossier.