Beleid
Uitgelicht

Home » Beleid » Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen (NPTV)

Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen (NPTV)

Het Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen (NPTV) is er voor alle thuisverpleegkundigen in Vlaanderen en Brussel. Om elkaar beter te leren kennen en om de thuisverpleegkundigen te kunnen ondersteunen werd ‘de kringwerking’ verder uitgewerkt en kwamen de NPTV-vertegenwoordigers en de thuisverpleegkundigen ook fysiek samen. Daarnaast komen de provinciaal coördinatoren van het NPTV op regelmatige basis samen met de verpleegkundige vertegenwoordigers binnen de eerstelijnszones. Dit om de professionele en lokale werking van de beroepsgroep te ondersteunen en om te beluisteren wat er leeft, en wat de noden en behoeften zijn op het terrein. De provinciaal coördinatoren rapporteren maandelijks op de Raad van Bestuur van NPTV de belangrijkste verpleegkundig gerelateerde informatie vanuit het werkveld, hoe de samenwerking verloopt in hun provincie en mogelijke bezorgdheden.

Ondertussen is de redactieraad van het magazine Overal thuis goed op dreef en werden er ook in 2022 vier leerrijke magazines voor onze thuisverpleegkundigen geproduceerd en afgeleverd.