Beleid
Uitgelicht

Home » Beleid » Onderwijs

Onderwijs

Het Wit-Gele Kruis nam deel aan diverse overlegmomenten en werkgroepen om de toekomst voor de verpleegkundige beroepen en het bijhorende onderwijs te helpen uittekenen.

Nieuwe functie HBO5 en klinisch verpleegkundig onderzoeker

Er werd een politiek akkoord bereikt over de invoering van de titels basisverpleegkundige en klinisch verpleegkundig onderzoeker. Dit voorontwerp van wet vloeit voort uit de werkzaamheden van de taskforce ‘Zorg & Gezondheid’, die werd opgericht naar aanleiding van het federaal regeerakkoord van 30 september 2020.

De nieuwe titels van basisverpleegkundige en klinisch verpleegkundig onderzoeker zullen worden ingevoegd in de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Bij de nieuwe verpleegkundige functie op HBO5-niveau gaat het om een niet-Europese mobiele “basisverpleegkundige” binnen het huidige beroepsonderwijsniveau die aan de bestaande leerladder wordt toegevoegd.

De nu werkende, gebrevetteerde, gegradueerde, HBO5-verpleegkundigen behouden hun rechten en blijven volledig bevoegd.

Werkgroep Onderwijs binnen het Wit-Gele Kruis

Daarnaast zijn er wijzigingen inzake de naam van verpleegkundige om duidelijk te verwijzen naar de titel van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, zoals vermeld in de Europese Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.

Binnen het Wit-Gele Kruis is de interne werkgroep nog steeds actief met als doel de stagebeleving van de student te optimaliseren door het uitwisselen van ervaringen en de nodige tools om stage lopen bij het Wit-Gele Kruis te optimaliseren.