Zorggegevens

2021 was een bijzonder moeilijk jaar voor iedereen. In deze moeilijke omstandigheden desondanks het werk voortzetten met gevaar voor zichzelf getuigt van een ontegensprekelijke moed waarvoor wij onze thuisverpleegkundigen zeer erkentelijk zijn.

Als marktleider in Vlaanderen staat het Wit-Gele Kruis ook in deze tijden garant voor kwaliteitsvolle thuisverpleging. De kerncijfers die hier volgen, geven een beeld van het werk dat zij in 2021 in moeilijke omstandigheden realiseerden. Een uitbreiding van deze cijfergegevens vind je hier terug.

In 2021 verrichtten verpleeg- en zorgkundigen vele bezoeken en zorgen. Deze gegevens hebben uitsluitend betrekking op patiënten die zorgen ontvangen die vergoed worden uit de nomenclatuur, zoals bepaald door het RIZIV.

Patiënten

Het Wit-Gele Kruis was in 2021 reeds 84 jaar actief in de thuisverpleging. Vrees voor het virus weerhield sommige patiënten ervan om de broodnodige zorg te zoeken. Sommige zorg werd dus door de patiënten uitgesteld in de hoop op betere tijden. Hierdoor daalde het patiëntenaantal met -1.97 % (zie figuur).
Thuisverpleegkundigen en zorgkundigen van het Wit-Gele Kruis verzorgden in deze moeilijke tijden nog steeds 140.310 patiënten.

In Vlaanderen kregen gemiddeld 62.248 patiënten per maand een thuisverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis over de vloer.

Leeftijd en geslacht

De meerderheid van de patiënten (57,23 %) was vrouwelijk, 42,77% was mannelijk.

De hogere leeftijdsgroepen van onze patiënten waren sterk vertegenwoordigd: 71,30 % was ouder dan 60 jaar. Het aantal hoogbejaarden lag ook hoog: 33,24 % was ouder dan 80 jaar.

Evolutie van het aantal verzorgde patiënten per jaar
Evolutie van het aantal verzorgde patiënten per maand
Aantal patiënten in functie van leeftijd
Verdeling volgens geslacht
Verdeling volgens geslacht