Innovatie & projecten
Uitgelicht

Home » Innovatie & projecten » Samenwerkingsprojecten

Samenwerkingsprojecten

AVDEL

De Academie Voor De Eerste Lijn (AVDEL) is een uniek consortium dat tot stand kwam dankzij de steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Het Wit-Gele Kruis is betrokken in de Stuurgroep van deze Academie, alsook in de onderzoeksprojecten naar de ondersteuning van zelfmanagement, doelgerichte zorg, interprofessionele samenwerking en integratie, en het werkpakket rond onderwijs. Op die manier wenst het Wit-Gele Kruis een bijdrage te leveren aan de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en praktijkvoering. Op 7 & 8 juli 2022 vond de AVDEL zomercursus plaats, die wegens groot succes ook zal worden herhaald in de zomer van 2023. Ondertussen gaat dit consortium in 2023 haar laatste werkjaar in en bereidt het een groot slotevent voor.

European Training Network

TRANS-SENIOR is een internationaal onderzoeksproject waarbij zes verschillende Europese landen samenwerken rond dertien projecten in de ouderenzorg. Op 5 augustus 2019 is Lotan Kraun, afkomstig uit Israël, gestart in het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen en dit voor een periode van vier jaar. Hij voert onderzoek uit naar de empowerment van oudere personen en mantelzorgers wanneer er sprake is van transities in de zorg. In 2022 voerde hij focusgroepen uit met zorgverleners, oudere personen en mantelzorgers, en voerde hij een gesprek met relevante stakeholders om interventies te prioriteren met betrekking het empoweren van oudere personen en mantelzorgers bij het nemen van beslissingen over zorgtransities. In augustus 2022 vatte hij zijn laatste studiejaar aan.

Werkbezoek Israël

In juni 2022 bracht een delegatie van het Wit-Gele Kruis, voorbereid door Lotan Kraun, een bezoek aan Israël (Tel Aviv). Van het gezondheidszorgsysteem in Israël en de organisatie van verpleegkundige zorg werden we geleid naar start-ups, innovatieve toepassingen en ontmoetingen met door de staat gemandateerde gezondheidsdienstorganisaties, zoals Clalit en Macabi. De belangrijkste zaken die we mee naar huis namen, waren o.a. deze:

  • de nood aan het verder inzetten op thuishospitalisatie en verpleegposten
  • inzetten op samenwerkingen met ziekenhuizen en huisartspraktijken
  • de werkgroep zorginnovatie als facilitator voor innovatieve samenwerkingen binnen en buiten het WGK-Netwerk en ter ondersteuning (en delen) van provinciale projecten.

Gerust zorgcentrale

Op 1 januari 2022 was het zo ver: Gerust zette officieel haar deuren open en startte als nagelnieuwe organisatie aan haar missie.

De eerste maanden stonden bijna geheel in het teken van de overgang: klanten die overgedragen werden van vorige inrichters werden geïnformeerd over wat deze verandering zal betekenen voor hen. Alles werd intern op orde gezet om alle Gerust-klanten vanaf dag één op een kwalitatieve en betrouwbare manier te ondersteunen. Ook kersvers directeur, Liesbeth Van Reeth, en haar staf werkte zich in die opstartfase in.

Naarmate het jaar vorderde, werd er meer en meer ingezet op het future proof maken van de zorgcentrale en het toestellenpark. De zorgcentrale zette verder in op de implementatie van redundantie-oplossingen. Daarmee wil Gerust maximaal garanderen dat een alarmoproep de zorgcentrale zal bereiken zonder kostbare tijd te verliezen.

Het toestellenpark, dat nog grotendeels bestaat uit toestellen gekoppeld aan de analoge lijn, werd klaargemaakt voor de volgende generatie, zoals toestellen die werken met een SIM-kaart. Op die manier zal het mogelijk zijn om toestellen vanop afstand te upgraden, waardoor klanten gegarandeerd de meest courante en beveiligde verbinding met onze zorgcentrale hebben. De praktische uitvoering van deze vernieuwingsopdracht zal enkele jaren in beslag nemen, maar de eerste bouwstenen ervan werden in 2022 gelegd.

Gerust zette ook meer en meer haar mobiel personenalarm in de kijker. Dat is een toestel dat ook onderweg kan gebruikt worden en waarmee de locatie bepaald kan worden. In die optiek is het een goede ondersteuning voor mensen die licht verward zijn en dwaalgedrag vertonen. Omdat mensen liever langer thuis willen blijven wonen, wat Gerust graag ondersteunt, horen we helaas ook meer en meer verhalen van mensen die verloren lopen. Met een mobiel personenalarm zijn we in de mogelijkheid om hulpdiensten of mantelzorgers te helpen in hun zoektocht, en zo een mogelijk dramatisch scenario te helpen voorkomen.

De komende jaren zet Gerust verder in op deze vernieuwing en zal het aanbod nog beter afgestemd worden op de zorgnoden die de klanten hebben.