Onderzoek
Uitgelicht

Home » Onderzoek » Diabetesonderzoek

Diabetesonderzoek

Evoluties binnen het zorgdomein diabetes maken het alsmaar moeilijker voor patiënten om het eigen ziektetraject te managen. Gezondheidsvaardigheden spelen hierbij een bepalende rol. Om meer kennis over deze probleemstelling te verzamelen en te bekijken op welke manier het Wit-Gele Kruis zijn diabeteszorg kan optimaliseren werd er een wetenschappelijk onderzoek opgestart. De eerste fase binnen dit onderzoek is recent afgesloten. Tijdens deze fase werd er via een vragenlijst informatie verzameld over de aanwezige gezondheidsvaardigheden bij een geselecteerde groep van personen met diabetes.  De inzichten uit deze vragenlijst zullen als leidraad gebruikt worden om zowel de individuele als de groepsgesprekken binnen het onderzoek verder vorm te geven. In 2024 is het einde van dit onderzoek voorzien en zal er nagedacht worden op welke manier de bestaande educatiemap diabetes beter aangepast kan worden naar de gezondheidsvaardigheden van personen met diabetes in zorg binnen Wit-Gele Kruis.