Onderzoek
Uitgelicht

Home » Onderzoek » Hoog-risico medicatie

Hoog-risico medicatie

In 2022 werd het project rond hoog-risico medicatie afgerond door de ontwikkeling en validatie van een beleidsaanbeveling. De structuur van de beleidsaanbeveling luidt als volgt:

    1. de wetenschappelijke onderbouwing voor de adviezen met de toelichting van recente literatuur en uitgevoerd onderzoek
    2. de effectieve beleidsnormen voor organisaties of praktijken omtrent hoog-risico medicatie-zorg, uitgewerkt op 3 niveaus (de organisatie, de zorgverlening en het hoog-risico geneesmiddel zelf)
    3. de praktische uitwerking van deze beleidsnormen.

De beleidsaanbeveling is een gebruiksklaar document voor beleidsmedewerkers in organisaties of praktijken in de Vlaamse thuisverpleging om hun hoog-risico medicatie-zorg te verbeteren en veilige en kwalitatieve patiëntenzorg te verlenen.