Onze mensen
Uitgelicht

Home » Onze mensen » Iedereen ambassadeur

Iedereen ambassadeur

Wist je dat 9 op 10 personen bij het nemen van een beslissing rekening houdt met het advies van een vriend(in), familielid of collega? In een krappe arbeidsmarkt is het zoeken naar methodes om de schaarse zorgverleners te benaderen en warm te maken voor een job bij onze organisatie. We maken hiervoor dankbaar gebruik van oprechte getuigenissen van degenen die het het best weten: onze eigen medewerkers.

Om deze medewerkers te overtuigen van het belang van ambassadeurschap en eventuele drempels weg te werken, ging het Wit-Gele Kruis Limburg met een focusgroep aan de slag. We bekeken met hen hoe we medewerkers het best kunnen ondersteunen, hoe we drempels kunnen wegwerken en hoe we ambassadeurs kunnen waarderen. Eind 2022 werd een actieplan uitgewerkt en goedgekeurd, dat in 2023 wordt uitgerold. Ook binnen de andere Wit-Gele Kruisprovincies worden allerlei initiatieven genomen om medewerkers te informeren over ambassadeurschap en te sensibiliseren om dit ook uit te dragen.