Onze mensen
Uitgelicht

Home » Onze mensen » Ondersteuning medewerkers

Ondersteuning medewerkers

Kick-off welzijnsbeleid

Met de verdeling van een welzijnsbox voor alle collega’s van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen werd de start gegeven aan een nieuwe wind in het welzijnsbeleid van de organisatie. Dit welzijnsbeleid focust zich de komende jaren op 4 domeinen die samen in wisselwerking staan tot ons werkgeluk en ons algemeen welzijn: Body – Brain – Behavior – Building.

Op een leuke manier wil de organisatie collega’s, en hun gezinsleden, laten proeven en uitproberen hoe wij de komende jaren als werkgever zullen inzetten op welzijn, werkgeluk en zelfzorg. Werken aan welzijn willen we namelijk samen doen: tussen leidinggevenden en medewerkers en tussen medewerkers onderling, zo dragen we zorg voor elkaars draagkracht en zijn we inspirerend voor elkaar.

De welzijnsbox bevatte 9 verrassingen die allen, alleen of samen, bijdragen tot een positieve stimulans voor het welzijn, werkgeluk en zelfzorg van onze collega’s.

Deze box kwam tot stand dankzij de financiering van het Zorgpersoneelsfonds, en de ondersteuning van de OR en het CPBW (ondernemingsraad en comité voor preventie & bescherming op het werk).

Leiderschapstraject

De basis voor het opzetten van een leiderschapsprogramma is terug te vinden in de strategische doelstelling: “een goede werkgever zijn”. Leiderschap zit verweven in de cultuur waar we naar willen evolueren waarbij medewerkers vragen naar meer autonomie, minder sturing, meer betrokkenheid, minder regels, en vanuit een reflex van zorg dragen voor elkaar en voor de omgeving. Aansluitend heeft een leidinggevende een cruciale rol en functie in het realiseren van de bedrijfsstrategie.

Alle leidinggevenden bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen volgen sinds 2022 een leiderschapsprogramma waarin ze regelmatig een individueel coachingstraject doorlopen en de kans krijgen om extra in te zetten op een aantal thema’s om hun leiderschapsstijl verder te ontwikkelen. Elke leidinggevende zal bij de start van zijn leiderschapsprogramma een individueel coachingprogramma volgen waarbij de klemtoon ligt op ‘resultaatsgerichte coaching’ en wat elke 5 jaar wordt herhaald. Hiernaast worden er ook strategische trainingen en vrije elementen (trainingen, opleidingen, …) voorzien.

De drie uitgangspunten in het leiderschapsprogramma zijn:

  • richting geven in veranderende contexten
  • medewerkers & mensen samenbrengen
  • de weg naar transformatie en vernieuwing voorbereiden binnen en voor de organisatie.

Onthaal en inscholing nieuwe medewerkers  

Het Wit-Gele Kruis van Antwerpen herwerkte in 2022 zijn onthaal- en inscholingstraject om nieuwe verpleeg- en zorgkundigen nog beter te begeleiden vanaf hun start. Het traject werd volledig bijgestuurd op basis van nieuwe inzichten en de feedback van collega’s.

Het traject biedt nieuwe medewerkers een stevige basis zodat ze na zes maanden hun job vol zelfvertrouwen kunnen uitvoeren. De verantwoordelijke inscholing en begeleiding van de afdeling en de aangeduide meter/peter nemen de nieuwe collega samen onder hun vleugels. Het minutieus uitgewerkte traject zorgt ervoor dat medewerkers alle nodige info meekrijgen via verschillende leervormen: praktijkervaring tijdens het meetoeren, face-to-face uitleg, quizzen, video’s, e-learnings …

Projectmedewerker welzijn en evenementen

Algemeen is gebleken dat we steeds meer moeite hebben om volledig los te koppelen van het werk. De werkdruk, stress, maar ook steeds meer bezigheden in de privé zorgen ervoor dat we vaker geconfronteerd worden met problemen op vlak van mentaal en fysiek welzijn.

Om hieraan tegemoet te komen, heeft het Wit-Gele Kruis Limburg een projectmedewerker welzijn en evenementen aangesteld. Daarnaast werd een platform ‘Take Care Family’ opgericht waarbij het welzijn van de medewerkers een prioriteit is. In 2022 organiseerden we ongeveer twintig evenementen waarbij liefst 1.500 deelnemers werden verwelkomd. Het ging om diverse workshops (koken, yoga, ..), maar ook filmavonden en wandelchallenges. In 2023 zal de projectmedewerker dit verder aanvullen en uitbreiden.

Ergonomisch en rugsparend werken

In de zorgsector moeten we onze rug met respect behandelen. Zorgverleners van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant krijgen naast hun gewone zorgtas ook een kleiner en lichter model dat ze kunnen gebruiken bij zorgen waarvoor ze minder materiaal nodig hebben. En ze krijgen een Autoglide draaischijf om vlot in en uit de wagen te stappen. Goed voor de rug én schouders.

Niet alleen de aangepaste werkuitrusting voorkomt rug- en schouderproblemen. De juiste tiltechnieken en ergonomisch werken zijn noodzakelijk voor onze zorgverleners op de baan. Onze referenten ergonomie en valpreventie sensibiliseren de collega’s om rugvriendelijk te werken en om hulpmiddelen zoals een hoog-laagbed bij de patiënten te introduceren.