Onze mensen
Uitgelicht

Home » Onze mensen » Sociaal overleg

Sociaal overleg

Het sociaal akkoord van 2021-2022 voorzag in een budget van 100 miljoen euro voor kwalitatieve maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de federale zorgsectoren. In 2022 werden in uitvoering van dat akkoord de volgende cao’s binnen het paritair comité 330 afgesloten:

  • Om beter tegemoet te komen aan onvoorziene gebeurtenissen in het privéleven van de medewerkers zullen twee van de tien gewettigde afwezigheidsdagen dwingende familiale redenen betaald worden. Deze twee dagen moeten evenwel steeds door gepaste bewijsdocumenten worden bewezen en kunnen niet aaneensluitend worden opgenomen (cao van 13 juni 2022 betreffende het behoud van loon in geval van opname van verlof om dwingende redenen).
  • De inzet van nieuwe medewerkers die uitsluitend tewerkgesteld worden ter implementatie en invulling van kwalitatieve maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de zorg. Deze medewerkers kunnen onder andere de volgende thema’s opvolgen: vorming, combinatie werk-privé, loopbaanoriëntatie,… (cao van 13 juni 2022 betreffende de paritaire opvolging van de dossiers die de implementatie en invulling beogen van de overeengekomen kwalitatieve maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de zorgsector, mogelijk gemaakt door de financiële steun voor de inzet van een medewerker).
  • De verhoging van het forfaitair gedeelte van de eindejaarspremie met een te indexeren bedrag van 400 euro (cao van 13 juni 2022 betreffende de verhoging van het forfaitaire gedeelte van de eindejaarspremie en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2021).

Naast het sluiten van de cao’s werd door minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, het project “Toekomstagenda voor de Zorg” opgestart. Dit project gebeurt in nauwe samenspraak met de sociale partners en de beroepsorganisatie. Het heeft als doel om te komen tot een reeks van maatregelen die zowel op korte als middellange termijn de verschillende beroepen in de zorg kwalitatief moet verbeteren. Nieuwe instroom en retentie van bestaand personeel zijn twee belangrijke pijlers om ook in de toekomst de zorg aan te bieden die een patiënt verdient.