Zorgaanbod
Uitgelicht

Home » Zorgaanbod » Kleine wijkteams

Kleine wijkteams

Kleine wijkteams als basis van zorg op maat

Wit-Gele Kruis Limburg werkt future proof en stemt de komende jaren hun wijkteams, afdelingen en regio’s nog meer af op de noden van de patiënten, zorgpartners en medewerkers. Er heerst een personeelsschaarste, zorgvragen worden complexer, de bevolking vergrijst en patiënten én mantelzorgers hebben hogere verwachtingen. Meer maatwerk is nodig en daarvoor is samenwerking met andere zorgpartners steeds belangrijker.

Het antwoord is een transitie binnen de organisatie waarbij we werken met kleinere wijkteams geënt op de lokale zorgregio’s. Concreet is een wijkteam, een team van een zevental medewerkers, bestaande uit verpleeg- en zorgkundigen, die samen verantwoordelijk zijn om in een afgebakende wijk kwaliteitsvolle, warme zorg te bieden. Zorgverleners zijn zo meer herkenbaar voor patiënten en mantelzorgers, alsook voor lokale zorgpartners. Tegelijk streven we naar een schaalvergroting voor de afdelingen. Grotere afdelingen geven meer stabiliteit, bijvoorbeeld voor het opvangen van personeelstekorten.