Zorgaanbod
Uitgelicht

Home » Zorgaanbod » Palliatieve thuiszorg

Palliatieve thuiszorg

In 2022 werd er in elke afdeling van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant een spuitaandrijver ter beschikking gesteld. In de eerste fase kregen alle referentieverpleegkundigen ‘Specifiek Technische Verpleegkundige Verstrekkingen (STVV)’ en ‘Palliatieve & Oncologische Zorg’ een opleiding voor het hanteren van de spuitaandrijver. Nadien stonden zij in voor het opleiden van de collega’s van hun afdeling. Elke patiënt, die nood heeft aan een continu gecontroleerde toediening van medicatie, kan er gebruik van maken na overleg met een (huis)arts. Dat betekent dus een ruimere indicatiestelling dan alleen maar bij de palliatieve zorgverlening. Wanneer er een spuitaandrijver bij een palliatieve zorgvrager dient te worden geplaatst, is er nauw overleg tussen de zorgverleners van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant en de medewerkers van het Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven (PANAL) en OMEGA (thuisequipe voor palliatieve zorg regio Halle-Vilvoorde).

Diverse huisartsen van de regio Groot-Leuven hebben samen met de betrokken afdelingen een bijscholingsavond gevolgd over het gebruik van het PICT-instrument en hoe wij er als zorgverleners van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant mee omgaan. De referentieverpleegkundigen palliatieve & oncologische zorg gaven naast de wetenschappelijke validatie ook uitleg over het wetgevend kader.

Door in te zetten op dergelijke opleidingsmomenten zorgen we ervoor dat de betrokken eerstelijnszorgverleners – huisartsen en thuisverpleegkundigen – de palliatieve zorgvrager tijdig kunnen identificeren en de toeleiding naar het palliatief statuut wordt geoptimaliseerd.