Zorgaanbod
Uitgelicht

Home » Zorgaanbod » Samenwerking

Samenwerking

Onco@home: thuishospitalisatie voor oncologische patiënten

Het ziekenhuislandschap is in volle evolutie. Door het proces van dehospitalisatie worden patiënten sneller ontslagen uit het ziekenhuis en steeds meer ambulant verzorgd. Hierdoor verschuiven heel wat verpleegkundige zorgen naar de thuissituatie. We spelen hiermee maximaal in op de wens van patiënten om waar mogelijk thuis verzorgd te worden.

Voor patiënten met een oncologische behandeling kan dit gaan om bloedafnames, het afkoppelen van een elastomeerpomp gevuld met cytostatica, medicatietoediening, het toedienen van parenterale voeding, het spoelen van een poortkatheter …

Sinds eind 2015 doen we ervaring op in thuishospitalisatie voor oncologische patiënten. Momenteel zijn er samenwerkingsverbanden met verschillende ziekenhuizen over heel Vlaanderen. In april 2022 werd bijvoorbeeld nog een samenwerking opgestart met AZ Herentals en werden de nodige voorbereidingen getroffen om vanaf januari 2023 met Heilig Hart Ziekenhuis van Lier samen te werken.

Samenwerking met Tempus Thuisverpleging

Op 11 juli 2022 sloot Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen een partnership met Tempus Thuisverpleging. Met een team van ongeveer 70 zelfstandige thuisverpleegkundigen is Tempus vooral actief in de regio Waas en Dender. Het Wit-Gele Kruis biedt met circa 1600 medewerkers thuisverpleging in de hele provincie Oost-Vlaanderen. Om een antwoord te kunnen bieden op de toenemende zorgaanvragen en het tekort aan zorgende handen, bundelden beide organisaties de krachten.

Met dit partnership treedt het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen resoluut buiten de klassieke paden en wil ze haar verantwoordelijkheid opnemen binnen het sterk evoluerende zorglandschap van vandaag. In deze vernieuwende manier van samenwerken komen de voordelen van een kleine en een grote organisatie samen: flexibiliteit, expertise en een jarenlange ervaring. Dit betekent niet alleen voor onze patiënten, maar ook voor onze medewerkers een absolute meerwaarde.

Deze samenwerking zet ook bakens uit voor de toekomst, met partners die op dezelfde manier naar zorg kijken: warme, kwalitatieve zorg bieden, transparant en in vertrouwen.

Samenwerking met eerstelijnspsychologen

Tussen het netwerk geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant is er in 2022 een nauwere samenwerking ontstaan. Wanneer onze zorgverleners merken dat een patiënt gebaat zou zijn met psychologische hulp, dan kunnen zij terecht bij de eerstelijnspsychologen. Hierdoor krijgen onze patiënten een goedkopere én snellere instroom naar gepaste hulp. Voor de regio Brussel-Halle-Vilvoorde is er voor een snelle doorverwijzing een extra nauwe samenwerking met drie eerstelijnspsychologen. Er zijn met hen afspraken gemaakt rond expertisedeling, wat betekent dat deze eerstelijnspsychologen bereid zijn om onze teams te ondersteunen bij moeilijke, gedeelde casussen en psycho-educaties hierover te geven aan onze collega’s. Voor het GGZ-netwerk van de regio Vlaams-Brabant-Oost is er een nauwe samenwerking met Diletti, waardoor de eerstelijnspsychologen laagdrempelig bereikbaar zijn. Ook zij zijn bereidwillig om aan expertisedeling en ondersteuning van teams te doen.