Zorgaanbod
Uitgelicht

Home » Zorgaanbod » Straatverpleging

Straatverpleging

In 2022 telde Wit-Gele Kruis Limburg twee halftijdse straatverpleegkundigen. In 2023 komen er nog twee extra halftijdse krachten bij. Naast Hasselt, zullen in Sint-Truiden ook twee straatverpleegkundigen actief zijn.

In Hasselt ziet men een toename van complexe zorgbehandelingen bij thuis- en daklozen. De straatverpleegkundigen blijken een cruciale schakel in het netwerk van deze doelgroep. In 2022 registreerden onze straatverpleegkundigen Ivo Todts en Ilvie Awouters 664 contacten, waarvan uiteindelijk 104 ook effectief patiënt werden bij Wit-Gele Kruis Limburg. De meesten hebben een geschiedenis van gebruik (alcohol, medicatie, softdrugs, harddrugs, …). Daarnaast hadden ze 500 contacten binnen hun netwerk en een 30-tal nieuwe casussen. Opvallend hierbij is dat ongeveer een kwart vrouwen zijn.

In 2022 startte ook het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen met het aanbieden van straatverpleging in Kortrijk en Oostende. De coördinerende rol wordt hierin opgenomen door respectievelijk De Brug en Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen/Covias. Dat paste in de maatschappelijk verantwoorde visie van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen: iedereen verdient een vlotte toegang tot gezondheidszorg, ongeacht zijn of haar achtergrond.