Zorgaanbod
Uitgelicht

Home » Zorgaanbod » Zorgpad geestelijke gezondheid en dementie

Zorgdomein en zorgpad geestelijke gezondheid en dementie

Het Wit-Gele Kruis van Antwerpen ontwikkelde in 2022 het zorgpad geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en dementie om de uitdagingen binnen deze sterk groeiende zorgdomeinen aan te gaan. Referentieverpleegkundigen GGZ en dementie ondersteunen, in samenwerking met het hoofd zorg van de lokale afdeling, hun verpleegkundige collega’s in uitdagende situaties waar de omgang met de patiënt moeilijk is en/of de kwaliteit van de somatische zorg in het gedrang komt. Op deze manier brengen we de stijgende zorgvraag bij personen met een psychische kwetsbaarheid en personen met dementie in kaart. Daarnaast bieden we onze verpleeg- en zorgkundigen ondersteuning wanneer ze morele stress of gevoelens van onmacht ervaren tijdens de zorg.

De referentieverpleegkundigen GGZ en dementie stellen hun kennis en expertise ter beschikking van de collega’s en worden zelf stelselmatig verder opgeleid. Vanuit een holistische kijk klaren ze samen een zorgsituatie uit om zo een diepgaand zicht te krijgen op de problematiek. Hierbij is niet alleen het medische luik en de feitelijke zorg van belang, maar ook hoe de verpleeg- en zorgkundigen in deze situatie staan. Door meer kennis en inzicht te verwerven, zijn ze beter in staat om alles in het juiste perspectief te plaatsen en meer aandacht te besteden aan de juiste bejegening van de patiënt.