Zorgkwaliteit
Uitgelicht

Home » Zorgkwaliteit » Patiëntenparticipatie

Patiëntenparticipatie

Het Wit-Gele Kruis hecht veel belang aan patiëntenparticipatie. Om de provincies te ondersteunen in het integreren van patiëntenparticipatie en het bewerkstelligen van een cultuurverandering werden er ook in 2022 diverse initiatieven genomen vanuit het Center of Excellence PatiëntenParticipatie (CoE PtPa):

  • de oprichting van een patiëntenpanel
  • opleidingsmomenten aan bed van de patiënt rond een specifieke zorg
  • de ervaringen en het leerproces met betrekking tot accreditatie en patiëntgerichtheid
  • het helpen bespreekbaar maken van incidenten en de kennisinterventies binnen het EVD ter ondersteuning van patiëntenparticipatie.

Daarnaast heeft het CoE PtPa twee opleidingen ontwikkeld die in 2023 worden gegeven. De eerste, uitgebreidere, opleiding richt zich tot leidinggevenden en beleidsmedewerkers. Zij worden via het train-the-trainer-principe opgeleid om de cultuurverandering binnen de organisatie mee te realiseren. De tweede en kortere opleiding is bedoeld als basisopleiding en is o.a. ontwikkeld voor nieuwe medewerkers. De organisatie wil patiëntenparticipatie ook integreren binnen het HR-domein. Er vond een reflectie en uitwisseling plaats over hoe de (visie van de) patiënt mee kan worden opgenomen binnen sollicitatiegesprekken.

Patiëntenpanel geeft advies over de zorg van morgen

In september 2021 werd in Limburg een patiëntenpanel opgericht. Een groep van patiënten en mantelzorgers die vanuit hun blik op zoek gaan naar antwoorden op de zorg van morgen. In 2022 kwam deze groep geregeld samen. De eerste keren voornamelijk informatief, maar er kwam ook al advies naar boven. Zo geeft het panel aan dat we als organisatie nog meer naar buiten mogen komen via laagdrempelige, niet-traditionele communicatie.

Naast het geven van advies, leren de panelleden onze organisatie beter kennen via bezoeken aan afdelingen en diensten. Meerdere leden trokken al op pad met hun vragen en bedenkingen. Het werd telkens een leerrijke ervaring, zowel voor de patiënt/mantelzorger als de medewerker van het Wit-Gele Kruis.