Zorgaanbod
Uitgelicht

Home » Zorgaanbod » Nieuwe nomenclatuur wondzorg

Nieuwe nomenclatuur wondzorg

Op 1 december 2022 trad de nieuwe nomenclatuur wondzorg in werking. Dat zorgde voor een efficiëntere en meer kwalitatievere opvolging van de wonde(n). Dit veranderde er concreet:

  • Het verplicht voorschrift van de arts inzake wondzorg vervalt, behalve voor de B2-handelingen, zoals hechtingen, wieken of drains verwijderen, en het debrideren van doorligwonden.
  • Elke opstart van een wondzorg dient binnen de vijf dagen gemeld te worden aan de arts betrokken bij de wondzorg. Voor het Wit-Gele Kruis gebeurt deze melding via MijnWGK.
  • Op regelmatig vastgelegde tijdstippen wordt een foto van de wonde toegevoegd aan het verpleegdossier.
  • Uiterlijk zes weken na het verlenen van de eerste verstrekking wondzorg dient een advies van de behandelende arts of de referentieverpleegkundige wondzorg te worden gevraagd. Afhankelijk van de evolutie van de wonde dient dit advies opnieuw om de zes weken gevraagd te worden.
  • De ‘verzorging van een geheelde stoma, zonder dat wondzorg noodzakelijk is’ is een aanpassing in de nomenclatuur waar nu een specifieke nieuwe verstrekking voor is, delegeerbaar aan een zorgkundige.

 

 

 

  • De verstrekking ‘toezicht op verband zonder verbandwissel’ vervangt de verstrekking ‘toezicht op wonde met bioactief verband’. Onder deze nieuwe verstrekking valt de observatie, raadpleging, evaluatie en controle van de staat van het verband alsook het opvolgen van relevante parameters.
  • Debijkomende verstrekking complexe wondzorg’ (3 categorieën) is een progressief systeem van vergoeding in functie van de verzorgingsduur per dag dat bovenop de verstrekking complexe wondzorg kan aangerekend worden. Hiervoor is een kennisgeving naar de adviserende geneesheer vereist.
  • In het kader van kwaliteit van de zorg, het educatief aspect en onderling overleg, werd een apart nomenclatuurnummer gecreëerd voor de aanwezigheid van de vaste verpleegkundige bij het bezoek van de referentieverpleegkundige wondzorg’.
  • De omschrijvingen van eenvoudige en complexe wondzorg werden aangepast en de verstrekking specifieke wondzorg werd geschrapt.

Lees hier hoe deze nieuwe nomenclatuur tot stand kwam binnen het RIZIV.